Dobry.

Zostało zgłoszone 10 zdjęć, co oznacza 3 głosy (słownie: trzy!) nie głosować na więcej, głos taki zostanie unieważniony.


Numer zdjęcia znajduje się NAD nim.Zapraszam.


@Jacek_Z belka?