Cóż, człowiek nie wielbłąd, pić musi
Łabędź znaczy się