Przejściówka do kart, to inne określenie nieuchronnych kłopotów...