Piknie. Przed nami się gość tirem przyblokował, pewnie zamiejscowy odpowiedź w każdym razie prawidłowa.