zapraszam:

Wątek - Regulamin i ogłoszenie o kalendarzu 2014 + dyskusja ogólna, o organizacji itp.

Wątek do dyskusji o zdjęciach

Wątek do publikacji zgłoszonych zdjęć