Close

Zobacz kanał RSS

Baxiorrro

Wzór soczewkowy

Oceń wpis
Wzór soczewkowy
Suma odwrotności odległości obrazowej i odwrotności odległości przedmiotowej, jest równa odwrotności odległości ogniskowej.x - odległość przedmiotowa (odległość pomiędzy obiektywem a fotografowanym przedmiotem)
x' - odległość obrazowa (odległość pomiędzy materiałem światłoczułym/matrycą, a obiektywem)
f - odległość ogniskowa

/ - kreska ułamkowa


1/x + 1/x' = 1/f


1/x + 1/x' = 1/f
1/f = x'/(x*x') + x/(x*x')
1/f = (x' + x)/(x*x')
f = (x*x')/(x'+x)


1/x + 1/x' = 1/f
1/x = 1/f - 1/x'
1/x = x'/(f*x') - f/(f*x')
1/x = (x'-f)/(f*x')
x= (f*x')/(f-x')


1/x + 1/x' = 1/f
1/x' = 1/f - 1/x
1/x' = x/(f*x) - f/(f*x)
1/x' = (x-f)/(f*x)
x' = (fx)/(x-f)
Kategorie
Bez kategorii

Komentarzy