W konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, organizuję go Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Tematem konkursu fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt” są procesy zachodzące w środowisku geograficznym – procesy naturalne oraz uwarunkowane działalnością człowieka. Na zdjęciach można pokazać także formy i obiekty będące efektem tych procesów.
Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych:
– procesy i formy naturalne,
– obiekty antropogeniczne.
zajrzyjcie do regulaminu : http://www.geo.uni.lodz.pl/files/dzi...-regulamin.pdf