Ciemnica, bo warstwy tworzyłyby jasne koło - naokoło modelki.
Mnie również nie spodobało się niezdecydowane cięcie/kadr.
Portrety są ładne.