Może to kolejni fotografowie, którzy myśleli że są tam jedynymi